Formidling

Curriculum vitae – formidling (undervisning)

Lisbeth Tolstrup
Født 1952 i København

Uddannelse
2010 Master i pædagogisk udviklingsarbejde
2007 PD i specialpædagogik
1979 Linjefag i håndarbejde, KDAS
1976 Lærereksamen, engelsk og billedkunst, KDAS

Ansættelse
2011- Free lance vejleder inden for specialpædagogik og opgaveskrivning
2010-2011 Ad hoc tilknyttet ”Læsesporet”, Blågård Skole, Indre Nørrebro
2007-2010 Hellig Kors Skole, læseklasserækken, Indre Nørrebro
2007 KVUC, timelærer i dansk og engelsk
2003-2006 Nordvangskolen, Glostrup (udskoling og specialpædagogik)
1992-2022 Beskikket censor ved flere PBA-uddannelser
1985-1987 Højer Håndarbejdsseminarium, forstander.
1982-1996 DLH, timelærer, Esbjerg og København.
1974-1979 Rosenlundskolen i Skovlunde

Konsulent- og forskningsopgaver
2011-2015 Redaktør af Håndarbejde Nu, Danmarks Håndarbejdslærerforening.
2000-2001 Projektkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut, København.
1994-1996 Projektkonsulent ved Undervisningsministeriets indsatsområde: Den praktisk musiske dimension i undervisningen.
1989-1991 Projektmedarbejder ved projektet Praktisk Musisk Undervisning,
Evalueringsrapport, Folkeskolens Udviklingsråd og DLH.

Bibliografi
· “At kunne se og opleve billedet”, bidrag in: Billedskolen i Danmark med pensler og pixels, Børn, Kunst og Billeder 2011.
· Evaluering af håndarbejdslæreruddannelsen, medlem af evalueringsgruppen, Danmarks Evalueringsinstitut 2001.
· “Den usynlige dimension”, tekst in:
Det praktisk musiske, Kvan nr. 53, marts 1999.
· “Udvikling af arbejdsformer”, bidrag in:
Praktisk Eksperimentel Undervisning, Forlaget Klim 1997.
· “Grunge, chicks og seje maskiner – da moden kom ind fra gaden”, bidrag in: Samfundsstudier 3, Gyldendal Undervisning 1996.
· “På vej mod design”, artikel in:
Arkitektur og design, Temahæfte 8, Undervisningsministeriet 1993.
·” Håndarbejde – rapport om et forsøg med teamteaching”, bidrag in:
Temakursus i Herning 1982-83, DLH, Esbjerg Afdeling 1984.